Спортски објекти

24.02.2017.

Овај објекат се налази у непосредној близини некадашње индустрије „Магнохром“. Тренутно је у функцији велики фудбалски терен.