Организација

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места утврђене су унутрашње организационе јединице – службе:
Управа,
Служба за рачуноводсвено финансијске услуге,
Служба за управљање спортским објектима,
Служба за одржавање спортских објеката.

 • ВД директор: Марко Ђоковић
 • Помоћник директора: Зоран Шаренац
 • Шеф финансија: Александар Мартиновић
 • Управник нове хале: Зоран Кнежевић
 • Управник старе хале: Живорад Јаћовић
 • Маркетинг: Драган Благојевић
 • Председник: Жарко Кривокапић
 • Члан: Срећко Живковић
 • Члан: Славица Милетић
 • Члан: Живорад Јаћовић
 • Члан: Дејан Пројовић
 • Члан: Мирјана Костић
 • Члан: Милутин Петровић
 • Члан: Марко Чампар