Информације

03.03.2017.

У спортску дворану није дозвољено уношење: 

  1. ватреног оружја, хладног оружја (ножева, турпија, маказа и осталих сечива), свих врста опојних дрога и психоактивних супстанци, свих пиротехничких средстава, осталих запаљивих материја (дезодоранси, парфеми и слично…) кабастих предмета и пртљага који могу да угрозе безбедност (кишобрани и слични предмети…), металних предмета (ситан ковани новац, упаљачи…), безалкохолних и алкохолних пића и хране, професионалних апарата и камера,
  2. улазак у дворану на дан догађаја могућ је 1 до 2 сата пре почетка, у зависности од типа манифестације,
  3. улаз за децу до 5 година је бесплатан у објекту дворане за време догађаја (седиште није обезбеђено — дете седи у крилу родитеља),
  4. избегавајте ношење вредних ствари, јер Спортски центар “Ибар” не одговара за губитак истих у објекту