Јавне набавке и позиви

19.05.2017.

Odluka o dodelii ugovora JN 5-17

ИЗМЕНА ЗА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ИСПОД ТРИБИНЕ

додатне информације и појашњења за халу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН 5-17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА У СПОРТСКОЈ ХАЛИ