Информације

13.04.2017.
05.04.2017.
05.04.2017.
03.03.2017.
Назив

Установа за физичку културу

Спортски центар „Ибар

Скраћени назив Спортски центар „Ибар“
Седиште Хајдук Вељкова 2
Адреса Душана Поповића 41А
Општина Краљево
Датум регистрације у пр. суду 26.03.1992. бр.353-162/15-VIII
Претежна делатност 9311-Делатност спортских објеката
Матични број 07870973
ПИБ 101071645
Обвезник ПДВ НЕ
Законски заступник Зоран Кнежевић, директор

ПОСЛОВНИ РАЧУНИ:

NBS (буџетски): 840-844664-67
NBS (сопствени): 840-787668-44
ВЕБ: www.scibarkv.rs
e-mail: office@scibarkv.rs
03.03.2017.

У спортску дворану није дозвољено уношење: 

  1. ватреног оружја, хладног оружја (ножева, турпија, маказа и осталих сечива), свих врста опојних дрога и психоактивних супстанци, свих пиротехничких средстава, осталих запаљивих материја (дезодоранси, парфеми и слично…) кабастих предмета и пртљага који могу да угрозе безбедност (кишобрани и слични предмети…), металних предмета (ситан ковани новац, упаљачи…), безалкохолних и алкохолних пића и хране, професионалних апарата и камера,
  2. улазак у дворану на дан догађаја могућ је 1 до 2 сата пре почетка, у зависности од типа манифестације,
  3. улаз за децу до 5 година је бесплатан у објекту дворане за време догађаја (седиште није обезбеђено — дете седи у крилу родитеља),
  4. избегавајте ношење вредних ствари, јер Спортски центар “Ибар” не одговара за губитак истих у објекту