Nov finansijski plan za 2017 sa odlukom -19.10.2017.